Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Integracja boguchwalskich seniorów" złożona przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" Gminy Boguchwała na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688).

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688) można zgłaszać na adres e-mail: m.dziedzic@um.boguchwala.pl do dnia 8 sierpnia 2019 roku.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2019-08-01
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2019-08-01 09:07
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność