Przedsiębiorcy

Wizytówka gospodarcza

Strefa ekonomiczna

Na terenie Boguchwały utworzono ponad 42-hektarową specjalną strefę ekonomiczną, która jest zarządzana przez EURO-PARK MIELEC. Zachęcamy do podjęcia działalności w boguchwalskiej strefie ekonomicznej.

Wśród wymiernych korzyści dla firm, zdecydowanych inwestować w Boguchwale, są obok pomocy publicznej, wynikającej z tytułu inwestycji, także usługi parku technologicznego w zakresie doradztwa finansowego, marketingowego, prawnego, patentowego, transferu technologii oraz możliwość skorzystania z pakietu szkoleń ogólnych i specjalistycznych.

Dzięki powstaniu i dalszemu rozwojowi SSE Gmina Boguchwała ma szansę stać się zapleczem inwestycyjnym województwa podkarpackiego dla firm z sektora nowoczesnych technologii.


więcej informacji: zakładka Specjalna Strefa Ekonomiczna