Przedsiębiorcy

Wizytówka gospodarcza

Infrastruktura techniczna

Gmina Boguchwała jest w pełni przygotowana do obsługi inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności. Przyczynia się do tego m.in. rozwinięta infrastruktura techniczna, głównie energetyczna. Ponadto, gmina podejmuje liczne inwestycje związane z przebudową i modernizacją elementów infrastruktury, co wpływa korzystnie na jej funkcjonowanie.


Stacja redukcyjna GPZ "Boguchwała"

Stacja Uzdatniania Wody w Lutoryżu

Droga powiatowa Rzeszów-Iwierzyce (Nosówka)