Informacje

Projekty

Modernizacja 5 boisk piłkarskich na stadionach w miejscowościach Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze

Wartość projektu: 1 900 489 zł
Wartość dofinansowania: 686 500 zł

Okres realizacji: 2015-2016

Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego i warunków uprawiania sportu poprzez remont infrastruktury sportowej na terenie Gminy Boguchwała oraz umożliwienie dostępu klubom sportowym do kompleksowych i profesjonalnie wyposażonych obiektów sportowych w miejscowości Boguchwała, Zgłobień, Nosówka, Zarzecze oraz Mogielnica. Realizacja projektu poprawi stan techniczny obiektów oraz zapewnieni bezpieczeństwo użytkowników z niego korzystających. Montaż profesjonalnego oświetlenia zapewni możliwość wydłużenia czasu korzystania osobom trenującym na obiekcie, stworzy dobre warunki dla sportowców i optymalną widoczność dla widzów. Dzięki ogrodzeniu obiektów nastąpi poprawa bezpieczeństwa rozgrywanych spotkań.