Informacje

Projekty

Budowa drogi gminnej w Niechobrzu i Mogielnicy

Wartość projektu: 926 965 zł
Wartość dotacji: 376 985 zł
Okres realizacji: 2004

W ramach programu: SAPARD