a
data wydruku: 2024-06-20 12:00:50
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Budowa drogi gminnej w Niechobrzu i Mogielnicy

Wartość projektu: 926 965 zł
Wartość dotacji: 376 985 zł
Okres realizacji: 2004

W ramach programu: SAPARD