Informacje

Projekty

Punkt przedszkolny szansą na pomyślny start w edukacji szkolnej

fot. "Kubusiowa Polana" w Niechobrzu
fot. "Kubusiowa Polana" w Niechobrzu

Wartość projektu: 93 648,42 zł
Wartość dotacji: 92 206,23 zł
Okres realizacji: 2008

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1

Utworzenie punktu przedszkolnego w Niechobrzu dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie 20 osób.

W ramach projektu dofinansowano: prowadzenie zajęć językowych, korekcyjnych, artterapii, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup potrzebnego sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych.