Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-12-15 00:29:45

Projekty

Punkt przedszkolny szansą na pomyślny start w edukacji szkolnej

Wartość projektu: 93 648,42 zł
Wartość dotacji: 92 206,23 zł
Okres realizacji: 2008

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1

Utworzenie punktu przedszkolnego w Niechobrzu dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie 20 osób.

W ramach projektu dofinansowano: prowadzenie zajęć językowych, korekcyjnych, artterapii, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup potrzebnego sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych.