36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekty

Boguchwała Smart City

e73ab285dbb37c01fd963ed383b3b09736b030c8 (1).jpg,

Boguchwała Smart City - Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa

Całkowita wartość projektu: 1 749 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 337 985 zł
Kwota z dotacji: 1 574 100 zł
Okres realizacji: 01.04.2019-30.09.2022 r.

Celem projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego na obszarze miasta Boguchwała. W ramach projektu będą prowadzone pomiary oraz działania dyscyplinujące w zakresie występowania zanieczyszczeń powietrza, zakłóceń akustycznych i elektromagnetycznych oraz zagrożeń hydrologicznych.

Działania w projekcie:

  1. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu Smart City.
  2. Opracowanie programu działania.
  3. Zakup urządzeń i oprogramowania do obsługi systemu Smart City.
  4. Działania edukacyjne.
  5. Spotkania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami i uczniami szkół.
  6. Konkurs z nagrodami dla uczniów oraz gra miejska.
  7. Przeszkolenie urzędników i służb miejskich w zakresie funkcjonowania oraz standardów obsługi mieszkańców dotyczących funkcjonowania BEKP (poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego).

Więcej informacji oraz aktualności związane z realizacją projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.smart.boguchwala.pl

  • Data aktualizacji: 2023-06-07 11:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 227 276