a
data wydruku: 2024-07-22 02:43:37
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Boguchwała Smart City

Boguchwała Smart City - Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa

Całkowita wartość projektu: 1 749 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 337 985 zł
Kwota z dotacji: 1 574 100 zł
Okres realizacji: 01.04.2019-30.09.2022 r.

Celem projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego na obszarze miasta Boguchwała. W ramach projektu będą prowadzone pomiary oraz działania dyscyplinujące w zakresie występowania zanieczyszczeń powietrza, zakłóceń akustycznych i elektromagnetycznych oraz zagrożeń hydrologicznych.

Działania w projekcie:

  1. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu Smart City.
  2. Opracowanie programu działania.
  3. Zakup urządzeń i oprogramowania do obsługi systemu Smart City.
  4. Działania edukacyjne.
  5. Spotkania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami i uczniami szkół.
  6. Konkurs z nagrodami dla uczniów oraz gra miejska.
  7. Przeszkolenie urzędników i służb miejskich w zakresie funkcjonowania oraz standardów obsługi mieszkańców dotyczących funkcjonowania BEKP (poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego).

Więcej informacji oraz aktualności związane z realizacją projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.smart.boguchwala.pl

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2019-10-16
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2019-10-16 09:00
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność