36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekty

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Zgłobieńskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Niechobrz Granice, Zgłobień Granice

Wartość projektu: 3 630 157,84 zł
Wartość dotacji: 2 231 654 zł
Okres realizacji projektu: 2009

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków poprzez przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji sanitarnej.


  • Data aktualizacji: 2023-06-09 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 233 316