Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-06-07 11:45:40

Projekty

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Zgłobieńskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Niechobrz Granice, Zgłobień Granice

Wartość projektu: 3 630 157,84 zł
Wartość dotacji: 2 231 654 zł
Okres realizacji projektu: 2009

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków poprzez przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji sanitarnej.