Aktualności

Ogłoszenia

Konsultacje Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej na terenie Gminy Boguchwała na lata 2024-2030

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej na terenie Gminy Boguchwała na lata 2024-2030 z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/14887-inne/15548-konsulacje-programu-przeciwdzialania-przemocy-domowej-oraz-ochrony-osob-doznajacych-przemocy-domowej-na-terenie-gminy-boguchwala-na-lata-2024-2030.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-12-08
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-12-08 14:01
data ostatniej aktualizacji 2023-12-14 14:35
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-12-14 14:35 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2023-12-08 14:01 Tomasz Sitek publikacja treści