Aktualności

Wszystkie aktualności

Nabór do projektu "Czas na Karierę"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do III - ostatniej edycji projektu "Czas na Karierę" realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.08.2017 r. - 15.09.2017 r.

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych. Projekt obejmuje osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcie  zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

  • doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
  • szkolenia miękkie oraz zawodowe wg potrzeb kończone uzyskaniem certyfikatu;
  • pośrednictwo pracy i doradztwo kariery;
  • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy;
  • 6-miesięczne staże na stanowiskach pracy zgodnych z ukończonym certyfikowanym szkoleniem zawodowym - 1750zł/mc;
  • wsparcie trenera kariery przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera:

  • osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów - pokój 311 oraz 216, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00,
  • pocztą / kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów - liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na następujących stronach internetowych: www.czasnakariere.com.pl, www.rarr.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, tel. 17 86 76 209, 17 86 76 232, 17 86 76 251.

Liczba odsłon: 2590
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2017-08-10
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2017-08-10 09:18
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność