Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-04-25 12:35:33

Wszystkie aktualności

Nabór do projektu "Czas na Karierę"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do III - ostatniej edycji projektu "Czas na Karierę" realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.08.2017 r. - 15.09.2017 r.

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych. Projekt obejmuje osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcie  zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera:

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na następujących stronach internetowych: www.czasnakariere.com.pl, www.rarr.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, tel. 17 86 76 209, 17 86 76 232, 17 86 76 251.