Aktualności

Wszystkie aktualności

Uniwersytet dla Seniorów "Aktywni Plus" - zapraszamy do udziału w projekcie

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale zaprasza do udziału w projekcie polegającym na utworzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Uniwersytetu Rzeszowskiego - Uniwersytet dla Seniorów "Aktywni Plus".

Seniorów zapraszamy na:

 • warsztaty komputerowe
 • warsztaty fotograficzne
 • warsztaty nordic walking
 • warsztaty genealogiczne
 • warsztaty taneczne
 • warsztaty garncarskie
 • wykłady o zdrowym żywieniu
 • wykłady historyczne


Uczestnikiem projektu może być osoba, która:

 • ukończyła 50 rok życia
 • jest nieaktywna zawodowo (emeryt, rencista, osoba bezrobotna)
 • chce poszerzyć swoje umiejętności oraz wiedzę


Warsztaty odbędą się w Boguchwale, Niechobrzu i Racławówce. Udział w projekcie jest bezpłatny. Czas realizacji: wrzesień 2014 - luty 2015.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale oraz jej filiach, na stronie biblioteki gbp.boguchwala.org.pl, portalu Gminy Boguchwała www.boguchwala.pl, a także w siedzibie LOK "Razem" w Niechobrzu w oraz Domu Ludowym w Racławówce.

Rekrutacja trwa w okresie od 1 września 2014 roku do 22 września 2014 roku.


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW 2007-2013.