Aktualności

Wszystkie aktualności

Kursy w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa młodzieży z terenów wiejskich zagrożonej wykluczeniem społecznym"

W związku z realizacją projektu "Aktywizacja zawodowa młodzieży z terenów wiejskich zagrożonej wykluczeniem społecznym", Stowarzyszenie "Razem dla Podkarpacia" zaprasza wszystkich, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursie z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz kursie z przedsiębiorczości. Projekt trwa od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Zajęcia będą odbywały się na terenie Rzeszowa dwa razy w tygodniu. Organizator zapewnia wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników.

25 sierpnia 2014 roku ruszyła rekrutacja osób w wieku 18-35 lat, posiadających status osoby bezrobotnej.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: razemdlapodkarpacia@wp.pl lub osobiście w biurze projektu ul. Kopernika 1, pok. 23, 35-959 Rzeszów.