Aktualności

Wszystkie aktualności

Zapraszamy Przedsiębiorców!

Zapraszamy Przedsiębiorców z terenu Gminy do udziału w wyjeździe studyjnym do Niemiec

Przedsiębiorco, prowadzisz działalność gospodarczą w Gminie Boguchwała, chcesz się rozwijać i podejmować współpracę z zagranicznymi partnerami, zgłoś się do udziału w wizycie studyjnej realizowanej w ramach projektu pn. "Partnerstwo polsko-niemieckie szansą rozwoju i wymiany doświadczeń przedsiębiorstw z Boguchwały" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

ORGANIZATOR WIZYTY STUDYJNEJ: GMINA BOGUCHWAŁA
MIEJSCE WIZYTY: Saarbrücken NIEMCY

CEL:
Celem wyjazdu jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami polskimi a przedsiębiorcami niemieckimi. Umożliwienie kontaktu pomiędzy firmami wpłynie na poznanie sposobów zarządzania, wykorzystanie technologii i sposobów produkcji, które są stosowane poza granicami naszego kraju. Pozyskana wiedza w przyszłości powinna przełożyć się na rozwój polskiej przedsiębiorczości, która odgrywa olbrzymią rolę na rynku krajowym.

W trakcie wizyty będzie możliwość pozyskania wiedzy i doświadczeń z zakresu know-how stosowanych przez zaproszonych gości. Zostaną zorganizowane wizyty do firm niemieckich, gdzie będzie możliwość naocznego zaobserwowania ich działalność, spotkania  B2B, spotkania branżowe oraz konferencja, na której będzie możliwość zaprezentowania swojej firmy.

DLA KOGO:
Wizyta studyjna jest skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Boguchwała oraz planują rozwój działalności na rynku niemieckim. 

TERMIN WIZYTY STUDYJNEJ:
04.05.2014 r-08.05.2014 r.

Zgłoszenia przyjmujemy od dnia publikacji zaproszenia do 14.04.2014 r.

ZGŁOSZENIA należy kierować do Biura Projektu mającego siedzibę w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,  36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134 lub droga mailową:a.nowacka@boguchwala.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Agata Nowacka-Bednarz - Koordynator Projektu
tel. +48 539 081 330