Informacje

Projekty

Przebudowa budynku byłej szkoły w Racławówce oraz wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na żłobek

Wartość projektu: 572 366,81 zł
Wartość dofinansowania: 286 105 zł

Celem projektu było zwiększenie stopnia upowszechnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz ułatwienie dostępu do tego rodzaju opieki na terenie Gminy Boguchwała. Projekt zakładał przekształcenie budynku dawnej szkoły w Racławówce w nowoczesną placówkę dla 26 dzieci. Przeprowadzone zostały roboty budowlane, a także zakupione nowe wyposażenie. W żłobku funkcjonować będą dwie sale oraz wydzielone miejsce przeznaczone do wypoczynku dzieci. Urządzone zostało także zaplecze - łazienki, kuchnia oraz szatnie. Dodatkowo, na nowo zagospodarowanym terenie wokół obiektu, pojawił się plac zabaw.


Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH plus - edycja 2017