Informacje

Projekty

Zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania dla OSP w Lutoryżu i Zgłobniu

Wartość projektu: 13 600 zł
Wartość dotacji: 10 880 zł
Okres realizacji: 2014

Zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania przeznaczonego do zdalnego radiowego uruchamiania systemu OSP w Lutoryżu i Zgłobniu, alarmowania i powiadamiania strażaków ratowników (SMS-y) oraz kontakt radiowy ze stanowiskiem kierowania KM. System pozwoli na efektywne i skuteczne zwiększenie mobilności jednostki OSP w działaniach ratowniczych mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków klęsk żywiołowych oraz zapobieganie skażeniu środowiska.