Informacje

Projekty

Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Racławówka

Wartość projektu: 39 960 zł
Wartość dotacji: 20 000 zł
Okres realizacji: 2014

Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego hydraulicznego zgodnego z normami dotyczącymi wyposażenia jednostek OSP w sprzęt do działań  poszukiwawczo-ratowniczych oraz ratownictwa technicznego. Zestaw dla OSP Racławówka.

Zestaw ratowniczy stanowi zbiór połączonych elementów tworzących urządzenie pozwalające na efektywne i skuteczne podjęcie działań ratowniczych w szczególności w wypadkach komunikacyjnych. Zestaw będzie standardowym wyposażeniem pojazdu specjalnego będącego w podziale operacyjnym OSP Racławówka typu SLRt (Samochód Lekki Ratownictwa technicznego). Umożliwi prowadzenie działań likwidujących oraz zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska, katastrof ekologicznych przy drodze krajowej nr 19 i linii kolejowej Rzeszów-Jasło.