Informacje

Projekty

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy z innowacyjnym systemem zagospodarowania wód opadowych

Wartość projektu: 1 064 479,30 zł
Wartość dotacji: 500 000 zł
Okres realizacji: 2014

Budynek pełni funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne. W ramach inwestycji obiekt został wyposażony w instalację odzysku wody deszczowej. Instalacja zracjonalizuje wykorzystanie wody pitnej, zmniejszając jej użycie.

|