Informacje

Projekty

Budowa chodnika w miejscowości Kielanówka

Wartość projektu: 145 892,96 zł
Wartość dotacji: 94 889 zł
Okres realizacji: 2014

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie drogi i wykonaniu chodnika w miejscowości Kielanówka. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenia, remont odwodnienia oraz chodnik.