Informacje

Projekty

Utwardzenie placu i przebudowa chodnika w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności w Niechobrzu

Wartość projektu: 161 153,58 zł
Wartość dotacji: 104 815 zł
Okres realizacji: 2014

W ramach projektu dokonano przebudowy chodnika oraz został utwardzony plac. Inwestycja znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Niechobrzu.

|