Informacje

Projekty

Niwelowanie barier architektonicznych w szkole integracyjnej w Niechobrzu

Wartość projektu: 222 374,05 zł
Wartość dotacji: 88 949,62 zł

Niwelowanie barier architektonicznych w szkole integracyjnej w Niechobrzu w celu ułatwienia korzystania z infrastruktury edukacyjnej przez osoby niepełnosprawne. Dzięki realizacji projektu zniwelowano bariery architektoniczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu, czyli wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiały lub też zmniejszały swobodę ruchu niepełnosprawnym uczniom szkoły. Efektem realizacji operacji jest stworzenie takiej infrastruktury szkoły, która w znacznym stopniu ułatwiła wykonywanie podstawowych, codziennych czynności oraz kontaktów z otoczeniem niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Boguchwała.


PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami" obszar B - 2013 rok.
Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.