Informacje

Projekty

Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki z czytelnią w Szkole Podstawowej w Lutoryżu

SP Lutoryż
SP Lutoryż

Wartość projektu: 1 098 260,58 zł   

Wartość dotacji: 344 000 zł

Okres realizacji: 2006

W ramach programu: ZPORR

Poddziałanie: 3.5.1

Roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, biblioteką oraz czytelnią.