Informacje

Projekty

Elektroniczna gmina Boguchwała - krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich

Elektroniczny katalog księgozbioru
Elektroniczny katalog księgozbioru

Wartość projektu: 629 930,02 zł
Wartość dotacji: 454 386,76 zł
Okres realizacji: 2006

W ramach programu: ZPORR

Zakup, konfiguracja i instalacja sprzętu informatycznego. Aktualizacja użytkowanego w bibliotece oprogramowania serwera systemu bibliotecznego, poszerzenie funkcjonalności serwera o nowe moduły oraz instalację i konfigurację oprogramowania serwera. Ponadto celem projektu było wdrożenie kompleksowego systemu e-usług publicznych poprzez dokończenie tworzenia platformy sprzętowo-programowej e-administracji w gminie Boguchwała oraz utworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu i usług administracji.

W ramach projektu została zmodernizowana infrastruktura sprzętowa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Zakupiono serwery, stacje robocze, niezbędny sprzęt sieciowy oraz oprogramowanie. Dzięki tym działaniom możliwe stało się uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy, takich jak: możliwość bezpłatnego otrzymania konta poczty elektronicznej, bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń w serwisie internetowym, umożliwiającym kontakt on-line z urzędem, możliwość umieszczania wpisów do internetowej baza firm i usług gminy Boguchwała, możliwość załatwiania spraw poprzez Internet z wykorzystaniem utworzonego w ramach projektu Lokalnego Centrum Certyfikacji, korzystanie z e-dziennika, który umożliwi rodzicom śledzenie postępów w nauce dziecka oraz kontakt ze szkołą za pośrednictwem Internetu, korzystanie z elektronicznej bazy informacji prawnych, która jest dostępna w publicznych punktach dostępu do Internetu i usług administracji, korzystanie z usług uruchomionego w każdym sołectwie publicznego punktu dostępu do Internetu i usług administracji.