Informacje

Projekty

Budowa i przebudowa drogi gminnej Boguchwała-Wisłoczysko

Dzisiejsza ul. Kwiatkowskiego
Dzisiejsza ul. Kwiatkowskiego

Wartość projektu: 3 100 405,28 zł
Wartość dotacji: 2 170 283,69 zł

Okres realizacji: 2008

Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie drogi gminnej Boguchwała-Wisłoczysko, którego głównym celem jest zapewnienie i poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów położonych w zasięgu oddziaływania projektu oraz rozbudowa sieci dróg gminnych.

W ramach programu: RPO WP 2007-2013, działanie 2.1.