Informacje

Projekty

Porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Boguchwale

Wartość projektu: 17 370 145,62 zł
Wartość dotacji: 10 000 000 zł
Okres realizacji: 2008

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Boguchwała, poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych miejscowości gminy. Inwestycja jest kolejnym z etapów tego procesu i polega na wyposażeniu w sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości: Boguchwała, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Mogielnica oraz Nosówka, a także na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Boguchwała.

W ramach programu: RPO WP 2007-2013, działanie 4.1.