Informacje

Projekty

Przedszkole - akademia sukcesu dzieci i rodziców

Wartość projektu: 97 791,85 zł
Wartość dotacji: 96 291,85 zł
Okres realizacji: 2008

Utworzenie punktu przedszkolnego w Niechobrzu dla dzieci w wieku 3-5 lat.

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1.