Informacje

Projekty

Przedszkole dla wszystkich - organizacja punktu przedszkolnego w Nosówce

Punk przedszkolny w Nosówce
Punk przedszkolny w Nosówce

Wartość projektu: 90 240 zł
Wartość dotacji: 88 841,28 zł

Okres realizacji projektu: 2008

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1

Utworzenie punktu przedszkolnego w Nosówce dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie 24 osób. W ramach projektu dofinansowano: prowadzenie zajęć edukacyjnych i korekcyjnych, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup zabawek.