Informacje

Projekty

Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno-Przyrodnicze

Dom Ludowy w Woli Zgłobieńskiej
Dom Ludowy w Woli Zgłobieńskiej

Wartość projektu: 542 958,81 zł
Wartość dotacji: 210 241 zł
Okres realizacji projektu: 2009

Celem projektu było stworzenie Centrum Historyczno-Przyrodniczego w celu zabezpieczenia potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Wola Zgłobieńska, promocja walorów przyrodniczych, kultywowanie regionalnych obrzędów poprzez przygotowywanie regionalnych potraw.

Prace objęły remont pomieszczeń domu ludowego, wymianę posadzek, roboty malarskie, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wykananie docieplenia i elewacji, wymianę chodników oraz remont miejsc postojowych. Ponadto wymieniono instalację c.o., rozbudowano wewnętrzną instalację gazową z montażem kotła, wymieniono część instalacji wodno-kanalizacyjnej.