Informacje

Projekty

Racjonalizacja gospodarki cieplnej basenów kąpielowych w Boguchwale przez instalację kolektorów słonecznych

Baseny w Boguchwale
Baseny w Boguchwale

Wartość projektu: 796 061,55 zł
Wartość dotacji: 676 652,31 zł
Okres realizacji projektu: 2010

Projekt zakładał instalację solarną składającą się z 200 kolektorów słonecznych, z których pozyskana energia cieplna będzie przeznaczona do podgrzewania wody w otwartych basenach kąpielowych w Boguchwale.

Głównym celem projektu była racjonalizacja gospodarki energetycznej basenów kąpielowych poprzez zainstalowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii - kolektorów słonecznych do wspomagania podgrzewu wody w basenach poprzez unikniecie wspomagania podgrzewania z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przyczyniła się do osiągnięcia celów takich jak:

  • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta, gminy, a co za tym idzie również województwa i Polski,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zapobiegniecie szkodliwej emisji CO² i zanieczyszczeń dzięki rezygnacji z projektu dogrzewania wody z konwencjonalnych źródeł na rzecz ciepła uzyskanego z odnawialnych źródeł energii.