Informacje

Projekty

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych nr 108166R oraz 108464R w Kielanówce poprzez ich przebudowę i oznakowanie

Kielanówka
Kielanówka

Wartość projektu: 1 093 057,57 zł
Wartość dotacji: 472 400 zł
Okres realizacji projektu: 2011

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Obejmowało między innymi roboty w zakresie poszerzenia drogi, wykonanie chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające, oznakowanie pionowe i poziome).