Informacje

Projekty

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych

fot. EKO-MADBUD
fot. EKO-MADBUD

Wartość projektu: 1 116 570 zł
Wartość dotacji: 1 116 570 zł
Okres realizacji projektu: 2011-2012

Projekt zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach projektu powstały 4 spółdzielnie socjalne, które otrzymały dotację inwestycyjną w wysokości 20 tys. na jednego członka spółdzielni. Wszystkie spółdzielnie socjalne rozpoczęły działalność w określonych przez siebie branżach (dwie spółdzielnie o profilu gastronomicznym, spółdzielnia o profilu sprzątająco-remontowym oraz spółdzielnia o profilu remontowo-budowlanym).