Informacje

Projekty

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i wyposażenie stałego targowiska w Boguchwale

Targowisko w Boguchwale
Targowisko w Boguchwale

Wartość projektu: 834 204,40 zł
Wartość dotacji: 508 661,22 zł
Okres realizacji projektu: 2012-2013

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem zadania było stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę i wyposażenie lokalnego targowiska w Boguchwale. Inwestycja obejmuje między innymi roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów, rurociągów do odprowadzania ścieków, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, oświetlenie placu, remont wiaty handlowej, nawierzchni placu targowego, chodników i zieleni.