Informacje

Projekty

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce

Przedszkole w Kielanówce
Przedszkole w Kielanówce

Wartość projektu: 330 196 zł
Wartość dotacji: 280 666,60 zł
Okres realizacji projektu: 2012-2014

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach projektu utworzono nowy oddział przedszkolny w Kielanówce i objęto wsparciem wszystkie dzieci z tego przedszkola. W wyniku realizacji projektu przybyło 15 nowych miejsc przedszkolnych. Ponadto projekt zakłada wsparcie edukacyjne celem uatrakcyjnienia oferty dla wszystkich dzieci z przedszkola w Kielanówce.