Informacje

Projekty

Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem" w Niechobrzu, Filia w Lutoryżu

Wartość projektu: 1 628 205,75 zł
Wartość dotacji: 459 566 zł
Okres realizacji projektu: 2012-2014

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej mieszkańców miejscowości Lutoryż oraz promowanie obszarów wiejskich. Podniesienie standardu funkcjonowania budynku LOK Razem w Lutoryżu poprzez jego przebudowę i rozbudowę.