Informacje

Projekty

Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu

Wartość projektu: 251 749,39 zł
Wartość dotacji: 143 417 zł
Okres realizacji projektu: 2012

W ramach projektu wykonano prace remontowe oraz zakupiono wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu. Prace objęły wykonanie nowej elewacji, remont pomieszczeń i sanitariatów oraz modernizację instalacji elektycznej i c.o. Projekt zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

I