Informacje

Projekty

Organizacja centrum wsi oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczu

Wartość projektu: 207 354,68zł
Wartość dotacji: 126 435 zł
Okres realizacji projektu: 2012

W ramach projektu wykonano roboty remontowe Domu Ludowego w Zarzeczu, wyposażenie, budowę chodnika i miejsc parkingowych. Roboty objęły również przebudowę rowów i wjazdów na posesje. Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

I