Informacje

Projekty

Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Nosówce

Wartość projektu: 288 888,31 zł
Wartość dotacji: 171 500 zł
Okres realizacji projektu: 2012

Celem zadania było zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Nosówka poprzez remont i zakup wyposażenia Domu Ludowego. Prace objęły m.in. remont holu wejściowego klatki schodowej, montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, remont sanitariatów, świetlicy oraz sal narad. Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.