Informacje

Projekty

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie połączenia między drogami powiatowymi nr 1435R i 1408R poprzez przebudowę ulicy Kopernika

Wartość projektu: 836 842,26 zł
Wartość dotacji: 232 050 zł
Okres realizacji projektu: 2012

W ramach projektu dokonano remontu nawierzchni ulicy Kopernika, został również wykonany chodnik dla ruchu pieszego. Prawa strona drogi wyposażona została w pas o szerokości 3 m z podziałem na chodnik oraz ścieżkę rowerową. Po lewej stronie zbudowano  chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,20 m. W ramach modernizacji wymieniono oznakowanie pionowe i poziome. Prace objęły również budowę odcinka kanalizacji i przebudowę istniejącego dotychczas odwodnienia ulicy.


Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój