Informacje

Projekty

Edukacja szansą na lepszą przyszłość - zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale

Wartość projektu: 199 673,60 zł
Wartość dotacji: 175 693,60 zł
Okres realizacji projektu: 2012-2013

W ramach projektu licealiści ze szkoły w Boguchwale uczestniczyli w dodatkowych zajęciach wyrównujących z matematyki, nauki o języku i literatury, zajęciach rozwijających z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), a także języka angielskiego oraz grafiki komputerowej i fotografii cyfrowej. Dodatkowo zostali objęci doradztwem edukacyjno-rozwojowym oraz opieką psychologiczno-pedagogiczną. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.