Informacje

Projekty

Akademia odpadowa - utworzenie pracowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

Wartość projektu: 49 927,50 zł
Wartość dotacji: 28 449,40 zł
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt polegał na utworzeniu szkolnej pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej w Mogielnicy przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni. W ramach przedmiotowego projektu zakupiono sprzęt badawczy, m.in. mikroskop z kamerą USB, stację meteorologiczną z oprzyrządowaniem, lornetki, lupy, zestawy doświadczalne i demonstracyjne, a także sprzęt komputerowy, biurowy i wyposażenie meblowe. Projekt zrealizowany przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.