Informacje

Projekty

Przedszkole dla wszystkich

Wartość projektu: 317 011 zł
Wartość dotacji: 269 459,35 zł
Okres realizacji projektu: 2014-2015

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (poddziałanie 9.1.1 POKL). Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie 2 nowych, zamiejscowych oddziałów Przedszkola Publicznego w Boguchwale usytuowanych w miejscowości Mogielnica oraz objęcie wsparciem wszytkich dzieci z tego przedszkola (zajęcia z j. angielskiego, zajęcia ruchowe, logopedyczne).