Informacje

Projekty

Poprawa systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrzu

Wartość projektu: 2 123 024,11 zł
Wartość dotacji: 996 969,79  zł
Okres realizacji projektu: 2013-2014

Projekt realizowany jest w ramach RPO WP (działanie 5.1 Schemat B System oświaty). Przedmiotem projektu jest remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Niechobrzu oraz przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu wraz z budową sali gimnastycznej. W ramach projektu planuje się także wyposażenie obydwu szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz specjalistyczne oprogramowanie co przyczyni się do rozwoju nowoczesnych metod kształcenia i wzrostu oferty zajęć pozalekcyjnych.