Informacje

Projekty

Sztuka i nowoczesność mostem łączącym miasta polsko-słowackiego pogranicza

Wartość projektu: 23 877,00 Euro
Wartość dotacji: 3 581,55 Euro
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt realizowany był w ramach jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Projekt zakładał nawiązanie bezpośredniej współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Boguchwała, a miastem Snina poprzez zorganizowanie pierwszych spotkań i warsztatów teatralnych w Boguchwale z udziałem polsko-słowackiej młodzieży. Stworzona w ramach projektu baza ma być podstawą do podejmowania w przyszłości wspólnych polsko-słowackich działań zmierzających do zacieśnienia współpracy.