Informacje

Projekty

SMART SMEK: Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy Rozwój członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego

Wartość projektu: 32 085,50 Euro
Wartość dotacji: 4 812,83 Euro
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt realizowany był w ramach jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Celem zasadniczym projektu był wzrost atrakcyjności osiedleńczej i gospodarczej obu miast poprzez podejmowanie odpowiednich wspólnych działań przez władze samorządowe Boguchwały i Vranova nad Topl’ou. Do tego celu służy mają badania konkurencyjności Boguchwały głównie w dwóch polach: atrakcyjności osadniczej oraz gospodarczej oraz przekazanie metodologii tych badań partnerom z Vranova nad Topl’ou.