Informacje

Projekty

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Boguchwała poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych miejscowości

Tablica turystyczna w Racławówce
Tablica turystyczna w Racławówce

Wartość projektu: 38 376 zł
Wartość dotacji: 24 960 zł
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ("małe projekty"). W ramach projektu zakupiono i zamontowano 10 tablic informujących o walorach turystyczno-rekreacyjnych gminy we wszystkich jej miejscowościach (Boguchwała, Kielanówka, Racławówka, Niechobrz, Nosówka, Zarzecze, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Mogielnica, Lutoryż). Tablice zawierają między innymi mapę miejscowości obrazującą infrastrukturę drogową, lokalizację i przebieg ścieżek rowerowych, lokalizację domów kultury, kościołów, zabytków danej miejscowości, lokalizacja obiektów sportowych, rekreacyjnych, zdjęcia miejscowości.