Informacje

Projekty

System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała - kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego

Wartość projektu: 230 567,19 zł
Wartość dotacji: 178 838 zł
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt realizowany w ramach RPO WP (oś III). W wyniku realizacji zadania powstała aplikacja gminnego systemu informacji przestrzennej oraz zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi aplikacji. Aplikacja Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej pozwala uzyskać szereg informacji dotyczących nieruchomości położonych w Gminie Boguchwała.

Adres www: gminaboguchwala.imapcity.pl/imap/